Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lang had hij er over nagedacht en hij wist 't zou er van komen. Toen hij 's Woensdagsmorgens in het begin van October het koffiehuis ,,de Landbouw" binnen kwam, zag hij al dadelijk het groote biljet der verpachtingen tegen den bruin-gerookten muur hangen. Nauwkeurig keek hij toe welke kavels genoteerd stonden en teekende aan wat hij wilde huren. Hij liep naar buiten om te zien of het geschikte stukken grond waren. En peinzend wandelde hij langs den kooiweg bij den molen van Arjaansen, keek naar de velden, maar dorst er, om geen argwaan te wekken, niet over te loopen. Dat was kavel een-en-twintig en zeventien, vlak bij den meulen. Die zagen er het best uit. Anders goor zoo'n zandgrond, daar zou heel wat op te knoefelen zijn. Verder liep hij tot tegen het kanaaltje dat idioot diep tusschen twee zandheuvelen door-wroette ; twintig kavels hier bijeen. Keus en keur in overvloed.

Sluiten