Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de machtelooze bladstelen naar omlaag; de heesters met hun lak-gladde schubplaten lichtfonkelden als tot zilver gestolde blaadjes, de enkele masteboom met donker schitterend groen kleurde alleen straf, de smalle eivormige top 'lijk een koele fontein roerloos versteend onder de gespannen witte lucht-strakte; de glooiende wallen met het schrale pijltjesgras lagen grauw te bleeken onder het zengende licht; het vijverwater verkleurde groen en het leek als olie-vet; gasbellen borrelden ploffend omhoog met stank van stilstaande poelen.

Al maar strakker nog en flitsender wit koepelde de trillende luchtdom over het stedeke, waaruit de afgeschoten toren als een bleek geblakerde klip steil omhoog stompte tusschen de stijve wafel-ruitjes der daken. En hooger stuwde het zonnevuur met vlijmende hette-stralen over velden en wegen, verschrompelend bloem en blad, verpulverend de aarde, tot een witgrijze asch schemerend opwarrelde. Pot-scherven, stukken glas en wit porcelein : het flits-fonkelde voor de uitgekeken oogen der tobbende wieders als vloeiende metaalplassen, het vrat licht en spoot het terug door de trillend-goudende luchten, het weer-bliksemde valscher en scherper op den koolgruisweg die, als met gloeiende

Sluiten