is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanplakborden wordt verkocht, maar èn degeen, die de ruimte koopt, èn degeen, die de ruimte verkoopt, als ze 't goed inzien, vergeten nooit, dat de waarde van de ruimte afhankelijk is van den dienst, die bewezen moet worden. De gedachte is het allervoornaamste. Het doel, dat men bereiken wil, moet helder en scherp afgebakend zijn en bij het bedenken en het uitvoeren der bijzonderheden geen oogenblik uit het oog verloren worden. Ruimte, drukletter, woorden, illustraties zijn slechts middelen, die de meester gebruikt om een gedachte uit te drukken. Het verkregen resultaat van het meesterlijke werk van hem, die adverteert, is niet een tastbaar iets of iets zichtbaars, maar een bepaalde diep gevoelde indruk op den geest van vele menschen, die zijn bestaan toont door het aankoopen van de goederen die de adverteerder wenscht te verkoopen. Het overheerschen van geest over geest is de ware grootheid. De kracht van Alexander, Julius Caesar, Washington en Napoleon was niet gelegen in lichamelijke eigenschappen; zij was de zeldzame macht van anderen te doen denken zooals zij wenschten. Niemand, die deze eigenschap mist, zal als adverteerder ooit slagen ; niemand slaagde ooit als adverteerder, die niet, in welke mate dan ook, deze eigenschap bezat. Voor bekwame mannen ligt een uitgebreid veld voor adverteeren open. Er is weinig gevaar, dat daarin de markt overvoerd zal worden. Het hoogste is nog niet bereikt.

We hebben gelezen dat de aanstaande schoonmoeder van Benjamin Franklin weigerde haar toestemming te geven, omdat er in zijn vak al te veel concurrentie was. Hij was namelijk begonnen een courant uit te geven, toen er reeds drie van te voren opgericht waren.