is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengselen, die het publiek aangeboden worden, maar zij worden ver overtroffen door de sommen, die besteed worden voor hetzelfde talent op kunstgebied en op letterkundig gebied, dat meedoet om pakkende en indrukmakende advertenties te scheppen. Vergeet niet, dat een tijdschrift een lang leven heeft en de invloed van zijn advertenties onberekenbaar lang voortduurt.

Laat ons verder denken aan bladen, die ééns of tweemaal per dag verschijnen, en tijdschriften, die per week of per maand het publiek aangeboden worden, dan zal men inzien, dat de wekelijksche bladen zoowat den tusschenweg bewandelen. Ze hebben met de maandschriften het bezadigde karakter gemeen, terwijl ze iets van het actueele ;van de dagbladen hebben. Weekbladen worden gewoonlijk ingedeeld onder Opschriften als Landbouwberichten, Godsdienst, Onderwijs, Rechtszaken, enz. Het nieuws, daaronder vermeld is gewoonlijk het voornaamste, maar het wordt daarin niet zoo uitvoerig vermeld als in het dagblad. De besprekingen en de hoofdartikelen worden voornamelijk geschreven met het oog op de bepaalde klassen, die het meeste belang hebben bij de gevolgen van het vermelde nieuws.

Het dagblad vermeldt de gebeurtenissen van den dag; alles, wat op het moment gebeurt en wat voor een klasse van menschen van belang kan zijn, wordt vermeld. Nauwkeurigheid moet plaats maken voor spoed. De „On dit" geruchten, meeningen, ingevingen en sentimentaliteit overheerschen nadenken, ontleden en geduldig onderzoeken.

Het dagblad leeft slechts het leven van een dag. Waar is het dagblad van gisteren? Alles, wat werkelijke waarde heeft, vindt te zijner tijd zijn plaats in bepaalde week-