Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote Westen zijn daar gekomen, omdat zij of hunne voorvaders de aanlokkelijke geschriften en prospectussen lazen, die uitgegeven werden door de spoorwegmaatschappijen, welke hen bekend maakten met de nieuwere gelegenheden om landbouw productief te maken. Juist in de Oostelijke Staten spande men alle krachten in, om kolonisten te verkrijgen voor het Westen, ja, er waren zelfs spoorwegmaatschappijen, die hun best deden, landbouwers te trekken van de Britsche eilanden, Duitscbland en Skandinavië. Nu hebben die maatschappijen over het algemeen hunne pogingen gestaakt om kolonisten te trekken van Europa, want de regeeringen van Duitschland en Oostenrijk werken de verspreiding van geschriften ter aanmoediging tot landverhuizen zooveel mogelijk tegen.

Het Westelijke gedeelte is echter slecht bevolkt en men moet voortgaan, kolonisten van volkrijker Oostelijke gedeelten te lokken. Bij sommige maatschappijen bestaat er een aparte landverhuizersafdeeling met een aangewezen beambte, die gewoonlijk de algemeene landverhuizingsagent genoemd wordt, en die samenwerkt metemigratiemaatschappijen, emigratie-agenten en gemeenten, die verlangen naar emigranten. Menigeen uit het Oosten, die door het lezen van de reclames der spoorwegmaatschappijen overgehaald werd, naar het Westen te gaan en die een gemakkelijk plantenleven zou kunnen leiden in het Oosten, bezit nu wel een flinke, Westersche boerderij, is wel rijk geworden, maar vervloekt toch nog de spoorwegmaatschappijen, die hem overgehaald hebben, te gaan verhuizen. De bloei van Chicago, de kracht en welvaart van de Westelijke Staten en de terugwerking van deze Westersche ontwikkeling op den voorspoed van het Oosten

Sluiten