Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachte, dat het beter zou zijn, aan één enkel persoon alles toe te vertrouwen, om een goed resultaat te verkrijgen. Met andere woorden, zij bevonden zich in dezelfde omstandigheden, waarin de fabrikant of de handelaar zich tegenwoordig bevindt. Het is bekend, dat het één ding is om goederen te maken, maar een 2de om er een markt voor te vinden. Dat is de grondslag van hedendaagsch zaken doen en dat zult ge niet mogen vergeten, want het zal toepasselijk zijn op welken tak van nijverheid of handel ook, waar ge u mee bezig houdt. Goederen maken, maar ook de markt maken, waar ze te verkoopen; we kunnen dat uit voor de hand liggende voorbeelden aantoonen. Kijk eens naar de Amerikaansche romans, die tegenwoordig verkocht worden. Niet waar? De uitgevers wachten niet af of de critici zeggen, dat het werk goed is, zij drukken wat ze meenen, dat opgang zal maken en zé adverteeren. Hebben ze dan een flink debiet, dan hebben ze zelf de markt gecreëerd.

De groote bekende Carnegie, de man, die het geld gefourneerd heeft voor het bouwen van een vredespaleis, handelt met zijn staal evenals uitgevers met hun romans. Dat is immers de manier, waarop elke groote zaak opgebouwd wordt. In staathuishoudkunde heet dat heel deftig: de vraag scheppen. „Een markt maken is minder deftig,

maar 't is duidelijker.

Hoe dat tot stand gebracht kan worden, hoop ik nu verder duidelijk te maken. De allereerste vraag was: Hoe moest het georganiseerd worden? Stel u in de positie van een spoorwegmaatschappij, die van Chicago naar het Westen ging zoo ongeveer 10 of 15 jaar geleden. Op dien tijd was Chicago er en Chicago had altijd den

Sluiten