is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Tomahawk. Dus bestaan er nu in de 3 plaatsen looierijen. Een paar jaar nadat deze circulaire verspreid werd, stelde de Winconsin Central een commissionair aan en hij heeft, naar ik gis, ongeveer 2 maal zooveel gedaan als de spoorwegmaatschappij.

Een paar jaar later begon iemand een papierfabriek, ik zal dit zoo kort mogelijk vertellen. In 1891 hadden we de eerste papierfabriek aan de Wisconsin-rivier, er zijn er nu 9. Iemand trachtte daar papier te maken met hemlock. Ik zei: „We hebben daar juist een groote looierij gezet." „Dat heb ik juist noodig," was het antwoord. „De looierij neemt de schors en ik neem het hout," en dat is ook zoo gegaan. Hij maakte gebruik van het hout, dat van te voren ontschorst was.

Ik zal er u nu wel een algemeen idee van gegeven hebben, hoe dit toepasselijk is op alle ruw materiaal, en hoe de spoorweg de bron is van ontwikkeling. Bovendien hadden wij te zorgen voor hotels in deze plaatsen. Stel als voorbeeld: Spoor een man in 't Oosten aan door te zeggen: „Kom eens naar het Westen, zoek een goede plaats uit voor een factorij, dan zal ik je eens naar Canaryville brengen," maar, als hij dan geen bed vinden kan en hij krijgt er niets te eten, dan gaat hij waarschijnlijk niet naar Canaryville, dus moesten we lieden aanmoedigen, die in het Westen hötels wilden bouwen. Nu zijn de hötels in Wisconsin en alle Westelijke streken vrij goed. De Waldorf-Astoria in New-York kostte geheel uitgerust millioenen dollars. Die onderneming noem ik als eene, die eigenaars en burgers eer aandoet. Als je menschen niet zelf thuis ontvangen kunt, als je woont in een kleine stad, help er dan toch toe mee, dat er