Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot kracht gebracht worden en daarom zal ik er mij toe bepalen, te trachten, u eenigszins in bijzonderheden een idee te geven van de raderen en hunne werking van eene zaak, die eenmaal in goeden gang is.

In mijn jongenstijd dacht ik zoo, dat, als een zaak in 't groot eenmaal aan den gang was, ze vanzelf ging, dat ze een soort van tusschen-station was voor den fabrikant en een magazijn voor den kleinhandelaar, waaruit hij naar behoefte betrekken kon, terwijl de tusschenpersoon weinig anders te doen had, dan de goederen te ontvangen, te vertoonen, te verschepen, het geld te innen van zijn klanten, een deel daarvan af te sturen aan de fabrikanten en rijk te worden. De ondervinding heeft me geleerd (tot mijn spijt moet ik zeggen ten koste van mijn patroons) dat ik als knaap den toestand niet goed ingezien heb. De hoedanigheden en door ontwikkeling verkregen eigenschappen van een groothandelaar, die slaagt, zullen misschien het best te begrijpen zijn door ons alle vereischte hoedanigheden als vereenigd voor te stellen in een enkel individu; iets later zullen we de afdeelingen noemen die gewoonlijk in een zaak gevormd worden.

Een koopman, zoo een als wij op 't oog hebben, moet in de 1ste plaats financier zijn, d. i. iemand, die met een bepaald kapitaal de uitgebreidste zaken kan drijven, die zijne middelen toelaten en toch zijn crediet totaal onverkreukt houden tot het uiterste toe. Met kapitaal wordt bedoeld: geldbeleggingen en niet bewijzen van voorraad en het woord „limited" wordt in begrensde beteekenis gebruikt. Onbegrensd kapitaal zal als regel zeer schadelijk zijn voor solide zaken doen.

De neiging, die een koopman heeft, om koopwaar op

Sluiten