Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere landen in, goederen tot een waarde van 6 880,400,000 tezamen een bedrag vormende voor in- en uitvoer gedurende het jaar 1901 van $ 2,345,900,000 een som, die betaald in dollarwissels, eindsgewijze aan elkaar verbonden, een band zoude vormen van bijna 260,000 mijl lengte.

De waarde van de goederen, die we uitvoerden, overtrof de waarde van die we invoerden 8 585,100,000, welk bedrag aan onze creditzijde, als er geen andere transacties tegenover te plaatsen zijn, ons zou moeten worden toegezonden uit verschillende vreemde landen. Maar tegenover dit credit te onzen bate debiteert het buitenland ons o. a. voor kredietbrieven, gebruikt door lieden, die onkosten te maken hebben door buitenslands te reizen, en voor wat wij schuldig zijn voor leeningen door onze kapitalisten aangegaan, om groote ondernemingen te exploiteeren, zooals spoorwegen, de United States Steel Corporation enz. zoodat, hoewel een groot bedrag aan ons verschuldigd was door het verschil van de goederen, die wij verkochten aan en die wij kochten van andere landen dit toch geheel en zelfs ruim opwoog tegen het verschuldigde door andere transacties. Gedurende het jaar 1901 voerden we inderdaad $ 3,348,000 meer goud uit dan we invoerden, maar hetzij de balans of in ons voorof nadeel is, het totaal bedrag van de zaken, die gedaan zijn, gaat toch alles door tusschenkomst van het systeem dat wij „foreign Exchange" noemen, en het belang van een grondige kennis van het systeem met al zijne verschillende vertakkingen wordt elk jaar grooter.

Een kennis van het landsmuntwezen of de muntstelsels der verschillende buitenlandsche natiën is in de allereerste plaats noodig, voor een duidelijk begrip van den handel

Sluiten