is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in handelstanden wordt bepaald door het gewicht en het gehalte van het metaal, waar het van gemaakt is, en dat gewicht en dat gehalte worden bepaald door de muntwetten van het land, dat het geld uitgeeft. Het is daarom van belang, dat het gewicht en het gehalte der standpenningen onveranderlijk en bij de wet bepaald zijn; anders kon er geen vastheid van waarde zijn en zou er geen nauwkeurige muntpari (pars of exchange) te berekenen zijn.

De prijs van goud kan niet varieeren al naar een groote hoeveelheid in voorraad is of een kleine. Hoe groot de voorraad ook is, zullen toch onze Munten of de „Bank of England" koopen tegen den prijs, door de wet bepaald; en hoewel er geen internationale overeenkomst bestaat, om den prijs te handhaven, werkt het feit, dat het goud door de voornaamste handelsnatiën als de eenige algemeene waardeschatting erkend wordt, goed, om elke poging te verijdelen, om zijn waarde te veranderen. De prijs van diamanten, die kostbaarder zijn dan goud, wordt beheerscht door vraag en aanbod. Zilver, veelal gebruikt voor geldstuk, varieert in prijs evenals elke andere koopwaar, terwijl vraag en aanbod zijne waarde bepalen.

Daar goudverschepingen tusschen de Vereenigde Staten en 't buitenland, vooral Europa, een belangrijke factor vormen in buitenlandsche wisseltransacties, kan 't u wellicht belang inboezemen te weten, hoe zij gedaan worden en welke onkosten zij met zich voeren.

Hetzij als muntstuk of in staven wordt het goud verpakt in sterke vaten of kisten, stevig van ijzeren hoepels voorzien en zorgvuldig verzegeld met particuliere zegels: dit laatste om te controleeren of er gedurende den tocht iets mee gebeurd is.