is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, om uitvoerders er toe te brengen, staven te nemen in plaats van muntstukken en daardoor voor het gouvernement de kosten te besparen niet alleen van munten maar ook van 't vervoeren van 't ruwe goud naar de munt.

Ik zal u niet al de namen opsommen van alle munten, die in verschillende vreemde landen in omloop zijn. Het zou ten eerste te veel tijd kosten en ge zoudt ze ook niet onthouden. Ik zal u alleen noemen „the money of account" de standaardmunten der voornaamste landen. Met „money of account" bedoelt men dat soort geld, waarin de menschen hun berekeningen maken, zooals wij Amerikanen bv. onze berekeningen maken in dollars en centen.

Dit geschiedt in Noord-Amerika, de Vereenigde Staten, Canada, Mexico, Midden-Amerika en wij kunnen er verder de West-Indische eilanden bij rekenen.

Wel is waar is Canada een Britsche kolonie, maar de handelsbetrekkingen met de Vereenigde Staten waren te belangrijk dan dat men het samengestelde Britsche monetaire systeem kon aannemen en berekeningen worden gemaakt in dollars en centen evenals in de Vereenigde Staten. Er wordt in Canada geen goud tot munt gemaakt en de „gold eagle" ($ 10) der V. S. en het Britsche „pound" of „sovereign" vormen tot elk bedrag wettige betaalmiddelen.

In Mexico is de peso de munteenheid. De peso of dollar, van 100 centavos, of centen gelijk aan een waarde van 40 of 50 Amerikaansche centen. Daar het de voornaamste zilverproductie heeft van de geheele wereld, wordt het grootste gedeelte van zijne muntstukken uitgevoerd naar China, de Philippijnen en Midden- en Zuid-Amerika; in al die landen is de Mexicaansche peso of dollar het meest courante muntstuk.