is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volledigheidshalve alleen willen wij er aan herinneren, dat een pond 20 shilling is, elke shilling 12 pence en elke penny 4 farthings. Wat er de Engelschen toe dreef, zoo'n samengesteld en lastig stelsel aan te nemen, is voor iedereen een raadsel.

De Engelsche sovereign wordt het meest algemeen erkend als gangbare munt en na het Egyptische pond is het ook de grootste standpenning. Z'n waarde in Amerikaansch geld is ongeveer $ 4.87.

Er worden waarschijnlijk meer buitenlandsche wissels getrokken in ponden sterling, zoowel hier als in andere landen, dan in het geld van alle andere landen samen. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit, dat Londen het financieel middelpunt is van de wereld en wissels op die stad algemeen aangenomen, zoo niet voorgetrokken worden. Om dezelfde reden waarschijnlijk worden 90% van de kredietbrieven de geheele wereld over, geschreven in Engelsch geld.

De uitdrukking „koers" beteekent de waarde of de prijs van het geld van 't eene land, berekend in het geld van een ander land. De waarde vast, de prijs een varieerende koers.

De koers, vastgesteld tusschen welke 2 landen ook, geldt voor drafts, checks, of bills of exchange. De prijs sluit in, behalve de werkelijke waarde van de vreemde munteenheid, een zeker bedrag voor interest, overeenkomstig den inhoud van den wissel en een premie die de verkooper vraagt voor de besparing van onkosten en het grootere gemak, aangeboden door zijn draft of check, vergeleken met de onkosten en de last van het verzenden van gereed geld of bullion (staven goud). Deze premie,