Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de wet bepaald wordt — in de Vereenigde Staten door het Congres en in Groot-Britannië door het Parlement.

Het muntpari van het Engelsche pond of sovereign in ons geld is $ 4.8665; van den Franschen franc en den franc der Latijnsche Unie 19.3 cents; van de Duitsche mark 23.8 cents; van de Skandinavische kroon 26.8 cents, en van den Hollandschen gulden 40.2 cents, en dat is gedurende vele jaren hetzelfde gebleven. Al zijn deze waardeopgaven niet precies juist, ze zijn juist genoeg om te beantwoorden aan het beoogde doel en worden gevolgd bij alle berekeningen aan het douanenkantoor.

Om het muntpari tusschen twee landen te bepalen, behoeft men slechts het gewicht van het zuivere goud in de gouden munt van het eene land te deelen door het gewicht van het zuivere goud in de munt van het andere land. Muntpari tusschen de Vereenigde Staten en landen, die zilveren monetaire eenheden hebben, wordt op dezelfde manier verkregen, maar aangezien de prijs van zilver op en neergaat, verandert de waarde van zilveren muntstukken ook dikwijls.

Als een voorbeeld ervan, hoe men de „pars of exchange" vindt, zullen we het muntpari berekenen tusschen de Vereenigde Staten en Groot-Britannië. Onze gouden dollar, die onze eenheid of standaardmunt is, weegt bruto 25.8 troy grains en heeft een gehalte van 9/I0, terwijl l/l0 alliage dient om grooter duurzaamheid te verzekeren; dat er af gedaan, dan blijft er 23.22 zuiver t.g. goud over. De sovereign bevat bruto 123.274478 troy grains, en is 1 */12 van gehalte, zoodat er aan zuiver goud in den sovereign 113.001603 troy grains overblijft, dat als het gedeeld wordt door 23.22, het zuivere goud in den

Sluiten