Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het koopen van buitenlandsche handelswissels is het voornaamste middel voor bankiers en buitenlandsche wisselhandelaars om geld te plaatsen in hun credit bij buitenlandsche banken, waarvoor zij checks, drafts, kredietbrieven enz. kunnen uitgeven. Het is het fondament van het grootste gedeelte van onzen buitenlandschen wisselhandel. Het is de voornaamste bron van inkomsten in zaken. Het stelt fabrikanten in staat, hunne goederen in 't buitenland te verkoopen tegen vooruitbetaling. Buitenlandsche wissels varieeren naar de voorwaarden van betaling in 't buitenland. Indien de voorwaarden van den koop waren, dat de goederen moesten betaald worden bij aflevering, dan zou op den wissel vermeld staan d. p. wat beteekent „documents for payment," wat dan zou ten gevolge hebben, dat de ladingsbrief, die den betrokkene de gelegenheid zou geven, de goederen in ontvangst te nemen, niet zal worden afgegeven vóór de wissel betaald is. Stond er op den wissel d. a. dat wil zeggen „documents for acceptance," dan zou dat beteekenen, dat de ladingsbrief afgegeven kan worden, als de wissel geaccepteerd is, zoodat de betrokkene de goederen dadelijk kan ontvangen, en den wissel betalen, wanneer hij maar wil binnen de 63 dagen, als de wissel op 60 dagen getrokken is.

Het koopen van „commercial bills of exchange" kan alleen veilig ondernomen worden door hen, die daarin doorkneed zijn. Eigenlijk staat het gelijk met het uitleenen van geld op onderpand, dat men niet heeft gezien. Indien de betrokkene de volle verantwoordelijkheid draagt, verdwijnt het voornaamste risico van verlies; maar als men de wissels, die men koopt, niet met de grootste zorg

Sluiten