is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

studenten. Het spreekt vanzelf, dat de conservatieve elementen, die zich ophielden in onze inrichtingen van onderwijs, door een donkeren bril keken, en den inval der Pieten en Scotten van het koopmansgebied beschouwden als een bedreiging voor de beschaving; men zag in, dat het doel van de nieuwere kennis niet beschaving alleen was, maar vooral het vermeerderen van kapitaal beoogde; dat, daar de vroegere wijze van opvoeding het middel was om de groote geleerden van het verleden tot hun recht te doen komen, het verlaten van den vroegeren studieweg gelijk zou staan met het verlagen van den standaard van de vroegere geleerdheid. Daartegen werd aangevoerd, dat, aangezien geen geleerde ooit een andere dan de ouderwetsche opvoeding genoten had, het niet logisch was, te beweren, dat die de eenige ware is; er viel geen vergelijk te maken met een andere wijze van ontwikkelen. Bovendien werd er gewezen op het feit, dat, als het doel der opvoeding moet zijn intellectueele geschiktheid en kracht te ontwikkelen, de nieuwere onderwerpen even goede resultaten afwierpen als de oudere. In den strijd met moeilijkheden, die bij de nieuwere onderwerpen te overwinnen waren, konden den student geleerd worden — inderdaad werden ze hem geleerd — het oordeel, de waarheidsliefde, de wensch naar kennis en nauwkeurigheid, een appreciatie van vorm, even degelijk als elke andere studie. Het kwam er in hoofdzaak slechts op aan, hetzelfde degelijke onderwijs toe te passen op de nieuwe onderwerpen als op die, welke vroeger behandeld werden, om ongeveer dezelfde uitstekende resultaten te verkrijgen. Vandaar, dat, als aangenomen mocht worden, dat het nieuwe leerplan op gelijke hoogte