is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

academische onderafdeelingen, wat het vakleven betreft, feitelijk beperkt is gebleven tot het voorbereiden alleen van onderwijzers en onderwijzeressen, dat wil zeggen: verreweg het grootste gedeelte van de prachtige stichtingen van de uitgebreide en bewonderenswaardige instellingen voor de beoefening der vrije kunsten in dit land wordt hoofdzakelijk gebruikt tot de vorming van goede normaalscholen ter opleiding van onderwijzers voor lager en middelbaar onderwijs. Men begrijpe mij niet verkeerd. Ik wensch niets te kort te doen aan de prachtige resultaten, welke verkregen zijn door den arbeid, die geen bepaald vak op 't oog had. Niet alle candidaten in de letteren gaan onderwijs geven, dat geven we gaarne toe; maar voor hen, die een anderen kant uitgaan, het gebied betreden van den handel, staat het volstrekt niet vast, dat de rooster, daargelaten, de opvoedingskracht der vakken afzonderlijk beschouwd, hun werkelijk de opvoeding verschaft, die zij noodig hebben.

Als een „pis aller" kan elke gegradueerde het onderwijs kiezen tot zijn beroep; maar hoevelen van hen zouden een gelijke geschiktheid hebben in het bankwezen, het spoorwegbeheer, of als hoofd kunnen optreden in handel of industrie? Word ik er misschien van verdacht, dat ik wetenschappelijke voorbereiding verwar met vakopleiding? De tijd is toch gekomen, om een verschil, als zooeven genoemd, als opgeheven te beschouwen.

De beoefening van kunsten en wetenschappen is tot geen enkele klasse der maatschappij meer beperkt. Het zij ieder vergund, en gemakkelijk gemaakt, zich in een enkelen tak daarvan, of in verschillende takken vereenigd, naar z'n behoefte te bekwamen. Het leveren van leer-