is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verkrijgen van algemeene kennis, zich toe te leggen op rechtsgeleerdheid, godsdienst, of geneeskunde, waarheen kunnen zij dan anders gaan dan naar technische scholen. En toch zijn de cursussen voor het machinevak, de scheikunde, het mijnwezen, electriciteit uitsluitend zuiver technisch. Zij kunnen er zich niet op beroepen, de noodige administratieve opvoeding te verschaffen, en daarin is ook nu nog niet voorzien. Het resultaat was dus te verwachten. Als het college hoofdzakelijk gediend heeft om beroepsonderwijzers te vormen, als de rijk bedeelde wetenschappelijke scholen alleen bestemd zijn voor predikanten, advocaten, doctoren en technologen, dan spreekt vanzelf dat de krachtige en eerzuchtige jongelingsschap van dit land, die zich wil wijden aan de ontwikkeling der nieuwe werkbronnen, zich er moeilijk toe laat brengen, de universiteiten te bezoeken.

Het is algemeen bekend, dat nooit te voren in onze geschiedenis het onbewerkt materiaal in de Vereenigde Staten zoo'n groote vraag gehad heeft naar kracht, bedrevenheid en verstand. Nooit in onze geschiedenis hebben de verschillende industrieën van ons land belangrijker winsten afgeworpen door de invoering van nieuwe methodes, betere organisatie en hoogere uitvoeringskracht dan nu. Aan de mannen, die de leiding dezer groote ondernemingen op zich kunnen nemen, worden groote stoffelijke belooningen aangeboden en die zullen er in de toekomst stellig niet minder op worden.

Als dan, afgescheiden van algemeene ontwikkeling te verschaffen, de Hooge Scholen door blijven gaan, zich hoofdzakelijk te beperken tot het opleiden van hoogvoorbereide leeraren dan is het duidelijk, dat de universiteit