is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de uitvoerbaarheid betreft, is het niet noodig, nieuwe argumenten aan te halen.

Op de leiders van universitair onderwijs — verondersteld deskundigen op het gebied van onderwijs — rust de plicht, te beslissen over deze onderwerpen in bijzonderheden, de wijze van onderwijs en de bekwaamheden van de docenten. Deze taak is grootendeels nieuw, maar ze is zeker niet moeilijker in uitvoering, dan die welke reeds uitgevoerd is door het vaststellen van de beste wijze, om den student voor de balie of voor de geneeskunde op te voeden. Vele der noodige onderwerpen hebben reeds een plaats gevonden in de gehoorzaal van de universiteit. Tijd en ondervinding zullen in elk oorspronkelijk plan wel veranderingen en verbeteringen brengen. Wel is waar kan er twijfel ontstaan in verband met de roosters van een dergelijk systeem, gegrond op de bewering, dat handelsstudiën den wetenschappelijken standaard zullen verlagen en er cursussen ingevoerd worden „alleen met het oog op geld verdienen" of dat de klassieke en wetenschappelijke werkzaamheden der universiteit ondergedompeld zullen worden door een toevloed van studenten, die slechts een materialistisch doel voor oogen hebben. Deze bezwaren bestaan meer in verbeelding dan in werkelijkheid. Zooals ik reeds te voren deed opmerken: Zulke onderwerpen, behoorende bij het nieuwe onderwijs als staathuishoudkundige en politieke wetenschappen zijn reeds meer dan een kwart eeuw gaarne verwelkomd naast de traditioneele klassieke wijsbegeerte en mathesis. Ook is er in al die jaren niet aangevoerd, dat deze nieuwe onderwerpen niet even goede uitwerking hadden als de vroegere wat betreft discipline