is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en geestelijk inzicht. Ze hebben hun recht van bestaan verkregen niet; alleen omdat' ze de vraagstukken behandelen van veronachtzaamde beroepen, te voren genoemd, maar ook, omdat zij uitstekende middelen zijn ter opvoeding, omdat zij de menschen noodzaken, om na te denken over de onderwerpen, waarmee zij in hun beroep te maken zullen hebben, omdat zij ontwikkelen : duidelijkheid van uitdrukking, nauwkeurigheid, logica, een geest, gereed om goed te onderscheiden, de liefde voor de waarheid en een goed begrip van vorm. Kan er iets meer gezegd worden ten gunste van welken anderen tak ook van het gevolgde universitair onderwijs? Zeker zullen deze nieuwe cursussen niet hun disciplinair karakter veranderd zien, omdat ze gegroepeerd kunnen worden als deelen van een goed georganiseerd systeem, dat voorbereidt voor de nijverheidsberoepen van ons land.

Er is ook naar mijne meening geen grond om te veronderstellen, dat de universiteit overstroomd zal worden door een massa jongelieden, wien het niet te doen is, om beschaving, maar om het verkrijgen van koopmanskennis. Indien de klasse, die nu niet doordringt tot de universiteit in de gelegenheid gesteld wordt, de voordeden te genieten van de nieuwe opvoeding, dan moeten de ontwikkelingsvoordeelen voor hen voortspruiten uit het werk, dat ze anders vooraf hadden moeten doen als voorbereiding voor hunne geschiktheid als koopman.

Deze nieuwe groepen zullen als zij de universiteit bereiken, daar komen, alleen omdat ze een degelijk voordeel boven de niet geschoolde verkrijgen kunnen op hun volgende loopbaan in handel en industrie. Hier is uit zichzelf een