is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen het woord „handels" schijnt een smet van onwaardigheid te willen werpen op het werk van een school, die ten doel heeft, menschen van zaken te vormen. Dat hangt geheel af van den aard en de doeleinden der nieuwe opvoeding. Het hoofddoel van een school voor handel en administratie moet niet technisch, maar ontwikkelend zijn. Men bedoelt niet, zooals volgens verouderd systeem gebeurde, alleen directe kennis te doen opnemen, maar een begrip bij te brengen van de voornaamste grondbeginselen en die geestelijke geschiktheid, die den bezitter in staat zal stellen, onmiddellijk een nieuw vraagstuk te doorzien, hoe plotseling dat ook moge ontstaan. Haar taak is niet alleen, om techniek of welbekende waarheden te verkondigen, die elk oogenblik verouderen kunnen, maar, om jonge lieden klaar te maken tot mannen, die goed denken kunnen in de zaken, die hun beroep aangaan.

Wat we bedoelen met deze opvatting van de opvoeding kan verduidelijkt worden door te wijzen op de journalistiek. Het idee van scholen te vormen voor het beoefenen der journalistiek heeft tot veel welverdiend sarcasme aanleiding gegeven. Als de bedoeling alleen was, om den student te leeren, hoe hij paragrafen verkort moet weergeven, hoe een enkele zin kan uitgebreid worden tot een roerende beschrijving, hoe een weerspannig

Nineteenth Century, Recent American History, Psychology. The remaining eleven are chosen, under advice, as leading directly to Banking, Railways, General Industries, Foreign Commerce, Consular Service, and Journalism ; and they are taken from the following list: (a) Theory of Value, Unsettled Problems of Distribution, History of Political Economy, Statistics, Economie Factors in Civilization, American Agriculture, Tarifls, Industrial Development of Europe, Modern Industries, Economics of Workingmen, Socialisra, Technique of Trade and Commerce, Colonial Economics, History of Commerce, Trusts, Transportation, Comparative Railway Legislation, Accounting, Money, Banking, Financial History of the United States, and Finance; (3) History of Political Theory, Comparative Government, Federal Government,