is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOGER HANDELSONDERWIJS.

officieel man te interviewen, of hoe de bladzijde met de meest in 't oog vallende aankondigingen te versieren, dan is er geen beter middel, om journalistiek te leeren dan de gewone routine van een nieuwsblad te volgen. Maar deze methode kan slechts broodschrijvers leveren, geen journalisten. Men zal dadelijk begrijpen, dat de richting en de invloed van een courant er grootendeels van afhangen of ze wel of niet toont een uitstekend begrip te hebben van de politieke, staathuishoudelijke, wettelijke en letterkundige onderwerpen, waar het publiek belang in stelt.

Hoe kan iemand er toe voorbereid worden, afdoend en krachtig al deze zaken te behandelen ? Zeker niet door de schaduw te verwarren met het voorwerp; niet door meer te geven om de enveloppe, dan om den inhoud. Goed Engelsch is noodig in de eerste plaats, dat nemen we aan; maar om journalist te zijn en geen broodschrijver, moet iemand geleerd hebben, een logisch en helder inzicht te bezitten in alle onderwerpen, die door de pers behandeld worden. Anders is hij al even weinig op zijne plaats in een gewichtige betrekking aan een nieuwsblad als een lamme in een athletischen strijd.

Government of Great Britain, France, and Germany, Government of Colonies, Federal and State Constitutional Law of the United States, Law of Municipal Corporations, Municipal Government, International Law, Diplomatic History of Europe and the United States, Roman Law, Law of Property, and Law of Persons; (r) American History (1789—1860), American Political Parties, the Renaissance, Europe in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, the French Revolution and Era of Napoleon, and the Rise of Prussia; (</) Contemporary Society in the United States, American Cities, Development and Organization of the Press, the Family, Rural Communities, Contemporary Charities, Social Treatment of Crime, Structure of English Society, Philanthropy, Elements and Structure of Society, Municipal Sociology, the Sociological Conception of the State, and of the Problems of Modern Democracy ; and ('•) eleven courses of science, including Electricity, Physiography, Economie Geology, Mineralogy, Chemistry of Ore Deposits, Geographic Botan\, etc. The degree of Bachelor of Philosophy is given.

Handelsgebied.