is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het doel van handelsonderwijs zal niet alleen moeten zijn, veel te weten van den handel; een goed resultaat kan alleen verkregen worden, door goed te begrijpen, dat opgestapelde kennis slechts als een onvast monument is, als ze niet gesteund en recht gehouden wordt door hechte logische begrippen, die gerijpt zijn in den geest van den bouwer en door hem gebruikt kunnen worden. Het verschil is van groot belang. Laat mij het met een voorbeeld ophelderen.

Er zijn twee wijzen, waarop den machinewerker geleerd kan worden, hoe hij een stoommachine moet maken. Volgens de eene manier kan men hem de noodige maten en teekeningen geven voor een bepaalde machine, en door geheugen en nabootsing kan er eene hoeveelheid kennis bij hem ingeprent worden. De werkman zou dan deze soort machine in elkaar kunnen zetten, maar geen andere. Op een andere manier zou men hem grondig bekend kunnen maken met de wetten van themodynamiek, de nuttigheid van het materiaal, de grondstellingen van het toepassen van krachten, etc.; en de werkman zal, als hij het samenstel van een bepaalde machine theoretisch begrijpt, uitgedrukt voor een bepaald doel in den een of anderen vorm, gemakkelijk dezelfde begrippen kunnen toepassen op een andere ineenzetting van materiaal en eene andere machine maken voor een ander doel. Het eerst vermelde systeem komt neer op het papegaaienstelsel; het laatste is ontwikkeling.

Als men dan een systeem van handelsopvoeding vindt, dat de fundamenteele vereischten van opvoeden, gemeen aan alle goede methodes, om den menschelijken geest te ontwikkelen op zij zet, als het zich voorneemt al de