Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDE EX CiOEOKOOPE WOORDENBOEKEN.

kramers—BONTE. Nouveau DictionnairedePoche, Frangais-Néerlandais et NéerlandaisFrancais. 8e herziene en vermeerderde druk.

—OOSTING. Neues Taschenwörterbuch,

Deutsch-Niederlandisch und Niederlandisch-Deutsch. 5e herziene en vermeerderde druk.

—VAN DER VOORT. New Pocket Dic-

tionairy, English-Dutch and DutchEnglish 5e herziene en vermeerderde druk.

Elk stevig gebonden slechts .... f 1,50.

A. NUYENS. Dizionario Italiano-Olandese e OlandeseItaliano.

Gebonden ƒ3,—.

PICARD—VAN DER VOORT, Pocket Dictionary, English-Dutch and Dutch-English, 7e herziene en vermeerderde druk. 1247 pags.

Gebonden f 3,5)0.

KRAMERS' Woordentolk Verkort, bevattende de vertaling en verklaring van de meest gebruikelijke vreemde woorden en uitdrukkingen. Onmisbaar voor elk koopman, fabrikant, ambtenaar, dagbladlezer, enz. 12de druk.

Gebonden f 1,ÜQ.

Uitgaven: G. B. VAN GOOR ZONEN — Gouda.

Sluiten