Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"L™z™ SITvan den -«*-

'en rijk rijn en genietend 2°°Veel e" egOÏS'

En MUe Malise dan: „ja, waarom? Dat is de „ doorgrondelijkheid van Gods wil waar wi, schen, „iet bij kunnen.» aar W1J, arme men-

Soms mengde Mme Rénooard rich in W >Malise, zei ze, heeft gelijk Er ziin algGSP rijken geweest er 11 J J armen en

zo°ais lzz™ ;;"t a,tijd *■Buitendien'

üngen Gods dip V " \ ■ armen 21Jn de gunste-

dar paradijslijke^ genietingen. rnamaa'S

>,Zegt u liever, dat de armer, a u God zijn. Indien dp begunstigers van

«e rijn, zou God ^ *"* Z°° dom «ren als

zuike vette buiken IbZ^Z "d'^ zich moeen voeren * u ' J domme armen

waarbij ze van ^

Mme Rénouard teefd^ K ** ^ gegaan: wat in de keuken doen; MUe Malisf" "" f*'

« bedroefd aan en zti „f ** hm ernSt« is n,W ,, " foei' meneer Hug-o dat

goed wat u daar zegt." g ' dat

Meestal ging hij dan spoedig heen bedroefd i, schaamd ook, maar vooral bedroefd O d17 van de verdrukten, dat onrecht zonder kiach *

dat onverdiende lijden zonder haat o a gGn' maakte hem zoo wanhopig aan de sohooneteklst

Sluiten