Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of meer om zenuwen, ontweek d'Herbourg het antwoord, en zeide hij alleen — het was zoo moeielijk in eens uit te scheiden, zelfs al keek papa pijnlijk —:

— Tante Stefanie, die moet er toch warmpjes in zitten.

— Nu maar, riep Ina; ik geloof, dat oom Anton als rezident zoo gepot heeft, dat hij er veel warmer in zit dan tante Stefanie. Ongetrouwd, hij heeft nooit gerecepieerd als rezident: d&t weet ik; het rezidentie-huis was een vervallen boel, toen hij na acht jaren wegging

— Maar oom Anton, zei d'Herbourg levendig; is een oude smeerlap, en dat heeft hem geld gekost.

— Neèn! zei Harold Dercksz; hij zeide het als in pijn, met een beweging van zijn hand, die als afwees, maar hij had dadelijk berouw van dit enkele woord, dat zijn broeder verdedigen wilde, want Ina vroeg, begeerig:

— Niét, papa? Maar oom Anton heeft toch alles behalve correct geleefd

En d'Herbourg vroeg:

— Hoe kon hij dan zwijnen voor niets .... ? Harold Dercksz, vergoelijkend, zocht naar

een woord; hij zeide :

Sluiten