Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

giste hij zich niet? .... Was het Takma .... ? Ja, het was Takma.... Takma bij zijn vrouw Zijn razernij, zijn jaloezie.... Zijn oogen, die

rood zagen Zijn hand, die zocht naar een

wapen.... Geen ander wapen, dan de kris, de mooie sierkris, een cadeau van den Regent,

gisteren juist aangeboden Hij sluipt naar

de kamer van zijn vrouw .... D&ar d&ar:

hij hoort hun stemmen Zij lachen

zij lachen gedempt Hij rukt aan de deur;

de bamboe-grendel wijkt; hij stort binnen

De twee mannen over elkaar om die vrouw

Hun strijd, hun passie, als in oertijden

De kris, ontrukt aan zijn vader, door Takma

Geen menschen, geen mannen meer, maar

bèesten, die om een wijfje vechten Geen

andere gedachten in hun roode hersenen en voor hun rooden blik, dan hun passie, en hun

jaloezie, en hun wraakzucht Zijn vader

doodelijk gewond ....! Maar Harold Dercksz ziet er zijn moeder niet: hii ziet haar niet, hij weet niet hoè zij doet, hoe zij heeft gedaan tijdens den strijd dier twee mannen, die bèesten waren.... Hij ziet niet hoe het wijije

gedaan heeft D&t is nooit voor zijne

intuïtie opgerezen, hoe dikwijls hij ook heeft nagestaard, het Ding, dat voorbij gaat; hoe

Sluiten