Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speeld.... vroeger.... in het passioneele leven op Java.

— Men zegt, dat mama....

— Ik weet het niet, maar het zou wel

kunnen. Jullie lijken ten minste zoó op elkaar, als was je broêr en zuster.

— Nu, zei Elly; in het ergste geval zijn we neef en nicht.

— Ja het is al met grootmama begonnen Er werd veel gesproken Ach, nu

zijn de menschen zoo oud. Hun tijdgenooten zijn dood. De dingen gaan voorbij — Wie denkt en spreekt er nog over zóo lang verleden dingen

— Grootmama's amourettes .... ?

— Legio....

— De dokter ?

— Men zegt. Elly's grootpapa

— Die oudjes.... zei Elly.

— Eens waren ze jong.

— En eens, zei Lot; zijn wij oud Wij

worden het al.

— Jongen, schei uit. Zoo lang je geen zeventig bent, heb je den tijd.... Ja, grootmama De Laders, Dercksz.... Ik herinner mij haar.... in Indië vijftig jaar geleden

— God, wat een tijd, huiverde Lot.

Sluiten