Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moedige stemming, trachtte zich met Kostijn te verstaan; en deze, zijn verhangen levenswijze verbergend in de schaduw van een huiszittend leven, keerde op deze wijze den voorspoed der dingen; en samen vergaderend, zagen ze in elkanders blikken een grauwing van vrees en over het voorhoofd lijnen van zorg zich af teekenen; en aan het einde der beraadslaging de woorden pijnlijk klemmend in een gevoel van vereenzaming, gingen zij van elkaar.

Maar intusschen kwam voor de tweede en derde maal door priesterzending de boodschap van den bisschop, dat Staveren zich beteren zou op poene van verschrikkelijke straffen.

In Warholds leven kwam nu een beven onder heftige opspraak tegen zich zelve. Hij had de tijden verschoven en verzuimd tegen de muren op te loopen. In stede van zich door zijn liefde voor Janne op te werken tot een lust aan daden, was hij als een oud man in die liefde verzonken gebleven.

En nu zouden de heeren uit Utrecht komen en allicht den schijn van zijn onwil als een werkelijkheid nemen en hem onttrekken aan Janne, die zijn leven in haar omdroeg.

Een dorst naar haar liefde kwelde hem weer, verdroogde zijn keel, trok in zijn hoofd droezige gedachten samen en zijn handen zochten in een onzekere tasting en rondom zijn donkere oogappels verschoot het hagelwit zijner oogen.

Koortsig ging hij Janne zoeken en haar, die

Sluiten