is toegevoegd aan uw favorieten.

Aug. Vermeylen's verzamelde opstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tijd dien wij meêleven is schrikkelijk en schoon: raadselachtig ingewikkelde, bonte, aanlokkende absurditeit, paroxysme, val en oprijzing van rassen en maatschappijen, alles weer omgewoeld, alle begrip opnieuw bepooteld en betwist, 'k voel heel dat leven door mijn geest kloppen. Dezen tijd misprijzen — invloed van Huysmans' knorrig en kleingeestig oude-vrijgezelspessimisme, — is een coquetterie zeer in den smaak bij de meesten van ons geslacht, zonder zelfs dit voorwendsel, dat ze zich sterk en hoog genoeg gevoelen om het léven te kunnen haten. Ze zien niet dat die koorts, die onrust, al dat maar-uit-zich-zelf-willen van onzen tijd zijn grootheid is. Hij zoekt, hij tast rond... Ernest Hello — een groot vergetene — heeft het wèl gezien: »Les yeux & demi ouverts, mal éveillé de son cauchemar, il ne possède pas, il ne tient pas; mais il désire, il désire, il désire, ó mon Dieu, comme jamais le monde n'a désiré ..En dit zal wezen zijn roemglans, want wij kunnen toch maar groot zijn door ons Verlangen alleen.

Men heeft ons verhaald dat de negentiende eeuw