Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Misschien kunnen mijn gedachten iets opwekken en tot bewustzijn brengen in geesten, die daarna hun eigen waarheid mogen ontdekken. Deze min of meer wijsgeerige beschouwingen beroemen zich niet op meer onfeilbaarheid dan welke filosofie ook. Slechts haar negatieve zijde heeft onmiddellijk, voor anderen, een practische waarde: spreken van een nieuw ideaal doel helpt de pseudo-idealen onzer moderne kunst verloochenen.

De kunst die komt, — gemeenschapskunst ? De betee-1 kenis van deze uitdrukking heeft men tamelijk verminkt, maar een passender woord vind ik niet, — de kunst die komt is zeker niet af te lijnen in vaste omtrekken. Maar mag het niet vergeven worden dat wij, die nauw ademen in de moeraslucht dezer tijden, droomen gaan van blijde en lichtrijke landen, die daar ergens te veroveren liggen, aan de horizonnen van onze eeuw? Droomen ... En toch weten we dat die droomen niet gansch illusie zijn: wij durven spreken van een nieuwe kunst, omdat wij een nieuw leven zien beginnen.

Een goede kunst groeit alleen uit een goedleven; —

2

Sluiten