is toegevoegd aan uw favorieten.

Aug. Vermeylen's verzamelde opstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder: de wet is onrechtvaardig. Om zeer nauw te passen op alle gevallen, veranderend van dag tot dag, zou elke bepaling door zoo vreeslijk veel wijzigingen moeten getemperd worden, dat zij niet meer zou bestaan. En dit veronderstelt dan nog bij de wetgevers eene gestadige juistheid van inzichten en eene alomvattende kennis, waarop zij allerminst aanspraak mogen maken. Eeneik die niet volkomen van oordeel beroofd is kent zijn eigen behoeften beter dan zijn gebuur, en ik wil een schoenmaker niet leeren hoe men laarzen lapt. Een staatsman — nijveraar of advokaat, die zelfs niet altijd in zijn eigen vak bedreven is, — kan onmogelijk al de belangen kennen van het duizendvoudige volk, en aan iedere wet worden zekere personen, groepen, standen opgeofferd. Komt de uiterlijke wet — die de uitdrukking is van het recht der vuist en slechts door de macht der vuist gehandhaafd wordt, — niet aan alle zelfstandigheid knagen? De Vlaamsche Beweging wil de zelfstandige «natie"; maar even als het «ras" is die natie geen homogene en onvermengde samenhang. Niet alleen is de groei van het »ras" gebonden aan den groei der heele samenleving daarbuiten, maar in de natie zelve onderscheidt men, in oneindige bonte menigvuldigheid, eigen groepen-vanbetrekkingen, die onderling of met andere organismen buiten de natie vaster of losser ineengestrengeld zijn. Als het «ras" recht heeft op zelfstandigheid, — waarom dan ook niet elk dier groepen? Waarom zouden zij zich onderwerpen aan de wetten van andere groepen,