Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang vereenigd tot het verkrijgen eeniger voorJoopige verbeteringetjes, dat men aan duurzamer hernieuwingen eindelijk niet meer denkt, — dat het doel zelf te loor x schemert: Vlaanderen in staat stellen li les te worden wat het zijn kén. Wie een gedeeltelijke hervorming van 't leger wil, die acht eigenlijk het militarisme toch goed. Elke gedeeltelijke hervorming maakt eene in-den-grondslechte instelling jonger en hechter. Lauwe zielen, die steeds het instorten van den hemel vreezen, mogen weer al het verdoemde, dat den natuurlijken opgroei bedrukt van de menschen, verpleisteren en oplappen: ik wil niet verbeteren wat in onzen weg staat; het moet vallen.

Wij willen eerst zelfstandigheid, wij willen eerst het geweten opwekken. Maar het stelsel van: «vóóral Vlaming zijn", en die kortzichtigheid die dan nog, werkelijk, ons trachten beperken komt tot een taalbeweging, belet ten langen leste het beginsel der maatschappelijke vormen, den grond zelf der zaken te bespreken. Zoo wordt het geweten vernauwd, omduisterd, nu dat de geesten toch naar de breedste bewustheid willen dringen. Gij, een der partijen waarin het gevoel der rechtvaardigheid het diepst leeft en het oprechtst, gij ziet niet meer op welke tegenstrijdige leugens onze beschaving steunt, gij ziet niet meer dat zij voor alle standen lichamelijk en verstandelijk verval beteekent, dat al hare organen werktuigen van den dood zijn. Die werktuigen verbetert gij. Al wat op onze borst drukt, al wat het vrije vreugdevolle har-

Sluiten