is toegevoegd aan uw favorieten.

Aug. Vermeylen's verzamelde opstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De noodwendigheid, die van uit de ziel des dichters alle vormen van het drama bepaalt, heerscht in S t a rk a d d zoo volkomen, dat de willekeur er bijna geheel uit gebannen is, en wij ons verheven voelen in eene wereld, met al de bestanddeelen van 't werkelijk leven gebouwd, doch waar ééne algemeene kracht, drijfveer van elke handeling, al zijn onbegrepen tegenstrijdigheden oplost: verheerlijkende zending der kunst, die ons bevrijden komt uit een omgeving van dingen, wier verband wij gewoonlijk niet zien, ons uit eene wereld van toeval herrijzen laat in de wereld der noodzakelijkheid, waar wij onszelf weer gehéél en onverdeeld voelen in de aanschouwing van een allesomvattend noodlot.

In Starkadd worden wij door eene zeldzame tragiek aangegrepen, omdat wij beseffen, dat hoogere krachten hier strijden dan de wil van eenige menschen. Dat is weer iets van dat bizonder perspektief, want dairvan alleen is er tot nog toe sprake. De handelende personen worden gedreven door iets, dat grooter is dan wat hun woorden uitdrukken kunnen: zij volgen het onbekende noodlot dat zich i n hen ontspint. Het is juist omdat Starkadd en Helga zijn wat ze zijn, dat zij van elkander gescheurd worden: niet door een toevallige gebeurtenis, niet door een samentreffen van omstandigheden, waarvan de oorzaak buiten de innerlijke natuur der karakters ligt. Om het tragische onder zijn zuiversten vorm op ons te laten werken, deed Hegenscheidt niets anders, dan zijne helden te laten handelen