Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men hoeft maar rechtstreeks tot de gedichten over te gaan, die Jonker Jan Van der Noot, leerling van Petrarca en Ronsard, omtrent dien tijd voortbracht, — de «Vier Wterste" verschenen te Antwerpen in 1583, — om te beseffen, dat hij eene omwenteling der Nederlandsche lyriek als 't ware verpersoonlijkt.

1898.

Sluiten