is toegevoegd aan uw favorieten.

Aug. Vermeylen's verzamelde opstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachten van ons wezen in gevangenschap liggen" (blz. 56): de «instinkten van lager orde" laat ze niet door, het licht van hoogere instinkten moet ze aanvaarden. Doch ik zie niet in, dat al deze literatuur eene beteekenis in zich draagt, zoolang ons niet geleerd wordt, hoe we onze lichte van onze donkere instinkten zullen onderscheiden, — of 't ware door Gods genade, die echter alle wijsgeeren overbodig maakt.

Elk wat wils: de waarheid is altijd iets grooters en hoogers dan onze beste verwachtingen (blz. 10). Doch staat, op blz. 71, een illusie die ons leven sterkt boven een waarheid die 'tverlamt: »'t Is toch altijd nog beter zich te troosten door middel van zinledige woorden dan zich in 'tgeheel niet te troosten." Ik voeg er dadelijk bij, dat we op blz. 134 weer juist het tegendeel lezen: »ln ieder geval is een ontmoedigende waarheid altijd meer waard dan de schoonste bemoedigende leugen."

Overal, 't onvereenbare tot een akkoord geb/acht! Zoo merken we dra, als we die levensleer willen vaststellen, dat haar tegenstrijdigheden niet door ongeval of miswas uit te leggen zijn, maar wel een noodzakelijk bestanddeel dier levensleer uitmaken. Juist de verzoening van 't onverzoenbare is haar kenteeken.

Want dit »boek over het Geluk" wil ons vooral op 't hart drukken, dat er niets boven den zielevrede gaat, en dat iedereen, in alle omstandigheden, dien zielevrede kan bereiken. Nu zijn er zeker wel menschen te vinden, die zich niet afvragen of het millioenvoudig onsamenhan-