Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA DEN STORM.

De snelle winden rusten,

Van 't wilde stormen moê; De schoone zon lacht vriend'lijk De duinen bij 't scheiden toe;

Geen zeil doemt op ter kimme, Geen voetstap drukt het zand; En zwijgend zweven de meeuwen Er lustloos om aan 't strand.

Plechtig ruischt door de stilte Het eeuwig treurlied der zee; En stoorloos ligt daar de doode, Ten laatste op veilige reê.

Sluiten