Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar zijn ze, wien de liefde in scheidensrouwe Ondoofb're erinn'ring zwoer, en eeuwge trouwe ? De treurcypres zal 't fluistrend u doen weten: "Vergeten."

En zag dan niemand ooit wat weg zij gingen?

Mocht geen' het licht den nacht des doods verdringen De denne schudt het hoofd bij 't ijdel weenen:

"Niet éénen."

En de avondwind zucht klaaglijk door de boomen : Mijn geest zinkt weg in smartelijke droomen; De laatste flauwe glans glipt weg in 't loover — "'t Is over!"

Gerok.

Sluiten