Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DEN VIERDEN PSALM.

Elk maak' zich op, om onzen God te prijzen ;

Legg' met een oprecht hart voor Hem zijn offers neêr. Daar zeggen veel: wie zal ons 't goede wijzen ?

Hef Gij van uw aangezicht Het vriendlijk licht Over ons, Heer!

Wat overvloed en weelde zij vergaren Van koorn en zoeten most, Gij gaaft me aan blijdschap meer. 'k Lig neêr en slaap te midden der gevaren,

Want Gij alleen, waar ik zij,

Blijft mij nabij,

Veiligt mij, Heer!

Sluiten