Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR DEN VIJFDEN PSALM.

Heer, wil op mijn woorden hooren,

Mijn gebed en klacht;

Neig, 6 God en Koning! de ooren, Geef op mijn gepeinzen acht; Want mijn roepen en geween Is tot U, mijn Heil! alleen.

Mijne stem zult Ge in den morgen

Hooren, daar me' uw Huis ontsluit;

In mijn angsten, in mijn zorgen,

Zie 'k naar uw U, naar U slechts uit;

U, die nimmer ontrouw lijdt,

Die den boozen verre zijt!

9

Sluiten