Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KARAVANE.

In its dark Pilgrimage through the Waste of Time.

Carlyle.

In de woestenij der tijden

Trekt de menschheid langzaam verder,

Als de karavane voorthijgt

In de dorre zandwoestijnen.

Boven de eindelooze vlakte Vlamt en blaakt de koopren hemel;

Hier en daar een groene oase Met wat lauwe lommerkoelte!

't Klink'len der kameelenklokjes Is 't eentonig lied der dagen;

En de spotlach der hyeenen De ééne sluimerzang der nachten.

Sluiten