is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En t'huis, van 't blanke duin aan Hollands strand, Zij turende in 't verschiet, betrouwend stil Op God den Heer, zijn veilge weerkomst beidde ... 6 Droom der jeugd — gelijk de jeugd voorbij! Het vaal gelaat, van raafzwart hair omzwierd, Is geesteloos en mat; in de oogen glinstert De honger; loom maar zonder ruste draait Zijn knokelhand de kruk, en de orgelrol, Het werktuig van dit werkschuw bedelpak,

Snerpt telkens weêr haar wulpsche deunen uit, Al nagedanst van 't klettrend kopergeld,

Dat in den bak de kromme roofdiersklauw Der vrouw u voorhoudt; bij 't gekreun van 't wicht, Dat, maar vergeefs, aan 's moeders droge borst Naar laafnis smacht. Heur and're dorre hand Houdt bladen op — den dichterlijken tekst Bij de orgelmelodie. En kinderlach En maagdelijke blos verzelt de munt,

Den bloedprijs, die 't verraderlijk venijn Dier liedren koopt.

Van 't hoog getimmert daalt Ginds langs de groep de wezenlooze blik Der schoone op 't melkwit ros, in klatergoud