is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34°

En vóór den tweeden dageraad Doet reeds een knaapje kond:

"Waar 't morgenzonnetje op den muur

"De muskadellen kleurt,

"Daar schuilt, verdwaald in onze schuur, "Het kleinood daar ge om treurt!"

De morgenzon? Maar zie, 't is nacht:

En zal dan zij... ? Gewis!

Want immers Liefde is licht en kracht En kent geen duisternis.

De Jonkvrouw hoort en rijst met haast

En wenkt de keukenmaagd —

Want hoe de stormwind buiten raast, De Liefde is onversaagd.

Zij gaan, hoe fel de regen pUss';

Het knaapje gaat haar voor; Den aftocht dekt een oude bes; Lantaarnlicht wijst het spoor.

Zij zijn ter plaats. Een zoet geluid, Zoo zacht, zoo wonder teêr,