Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN OP HET EERSTE DEEL.

Blz. 33.

De Wil li' s. — Willi's zijn bruiden, vóór den trouwdag gestorven. Men zie over haar:H. Heine, Elementargeister.

Blz. 36.

"Die van u zonder zonde is...." — Het oorspronkelijke vindt men in den Leidschen Studenten-almanak van 1849 blz. 14, overgenomen in "Voorjaarsrente" van A. v. d. Hoop Juniorszoon, (Leiden 1853) die er "den stempel van het genie" op ontwaarde. De vertaling is getrouw genoeg, maar althans in 't vierde couplet nog minder sober dan 't origineel. Een geheel overtollige strofe is weggelaten. De titel, welke op den inhoud öf in 't geheel niet slaat, öf wel daaraan een strekking geeft welke ik niet voor mijne rekening zou willen nemen, is van den schrijver.

Deze was volgens sommigen Cd. Busken Huet,

Sluiten