is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond van 't "vertier" dat het aan de stad verschafte, en door den burgemeester Gevers Deynoot als een "bron van inkomsten en van onschuldig vermaak voor velen."

Deze fraaie vertoogen werden ten beste gegeven op den Xllden November van den jare onzes Heeren 1872. Fecit indignatio versum.

Na den dood van den heer Gevers Deynoot is, als men weet, gelijk te Amsterdam, ook te 's-Gravenhage de kermis afgeschaft.

Blz. 221.

Dat...

Den heimelijken trek kon dooven, Waardoor naar u de ziele werd verleid! Zinspeling op den aanhef van Vondel's "Olijftack".

Blz. 224.

Hoe Abraham de Jood enz. — Zie de tweede novelle in de eerste Giornata van Boccaccio's "Decameron." Het verhaal schijnt op een feit te berusten.

Blz. 250.

Jongens-duinlied. — Op eene melodie van Th. Frölich.