is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der lichte zoomen en vlekken ... De jongen vliegen in Junij uit. Oud en jong begeven zich alsdan op de landerijen ... Men ziet hen in den zomer en in het najaar, somtijds bij duizenden vereenigd, allerlei zwenkingen in de lucht maken en zulke troepen gelijken in de verte op zwarte wolken, die zich heen en weer bewegen en gedurig van gedaante veranderen." - H. Schlegel, De Vogels van Nederland.

Blz. 303.

De spin en de bij. — Verg. Swift, ''The battle of books," waar Spin en Bij met elkaar redetwisten. Heine zweeft dit voor den geest in zijn zesden brief "Ueber die Französische Bühne" (Sammtliche Werke XI 206 en 207, uitgave van 1862).

Blz. 326.

Zonnekracht. — Op muziek gezet door Richard Hol.

Blz. 345-

Maria de las Mercedes. — In dit gedicht wordt een en andermaal gezinspeeld op een treffelijk artikel van Cuvillier-Fleury, die in het Journal des Débats van den 3d<!n Juli 1878 o. m. het volgende schreef: