Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoorweg. En de richting, dat is alles. Of je hem zóó legt, of zóó — dat kan een enorm onderscheid maken. En dan — vooral — de plaats waar je het station zet — daar letten ze dikwijls ook niet genoeg op.

Steekamp.

Ik ben ook benieuwd wat ze doen zullen. Want, als dat niet doorging — heb ik ze ook hooren zeggen — dan zouden ze dien spoor een heel anderen draai geven; dan kwam hij hier anderhalf uur vandaan, langs de Wijde vaart, en dan spreken ze er van om van Stellendijk naar de Wijde vaart een tramwaai te maken.

Marksteen.

Dat moeten ze nooit doen — een tramwaai — dat zou heelemaal verkeerd zijn. Dat's goed van den Haag naar Scheveningen, — maar een tramwaai van Stellendijk uit — dat zou naar niets lijken. Enfin —daar moet ik ook eens met den notaris over spreken. — Vijf of zes duizend gulden de morgen! — Loop je eens even mee op naar den notaris, Steekamp? Je weet er misschien nog zoo 't een of ander van te vertellen.

Steekamp.

Ik zou 't met het grootste plezier doen, mijnheer, maar ik kan niet weg. Ik heb hier zoo straks eene vergadering.

Marksteen.

Zoo, hou je hier tegenwoordig ook vergaderingen?

Steekamp.

O ja, verscheiden. Sinds dat ik dit lokaal verleden winter heel en al er op ingericht heb, wordt er hier vergaderd dat het een liefhebberij is. We hebben hier vooreerst een Nut, en een Door oefening hooger, en een rederijkerskamer — dat is alles met lezingen, ziet u,

Sluiten