is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik kan toch onmogelijk in eens geheel en al omkeeren... (Na eenige oogenblikken nadenken). — Eén woord nog. — Is u ten volle verzekerd, dat mevrouw Lansing over deze zaak denkt zooals u?

Caroline.

Geheel en al. — Wij hebben er van morgen op onze wandeling lang en breed over gesproken. Alleen wilde zij zelve niets hierin doen, omdat zij gevoelt, dat haar man dat zeer zou afkeuren.

Valburg.

Heeft zij u verzocht er met mij over te spreken?

Caroline.

En u weet, dat het heel toevallig was, dat ik u ontmoette.

Valburg.

Dat's waar. Maar uwe verzekering, dat het haar gelukkig zou maken, is me voldoende. En toch — toch (Hij gaat twijfelend op en neer.)

Caroline.

(ter zijde) Zou ik nog een slag moeten slaan, voordat ik heelemaal overwonnen had.

Valburg (gaat op haar toe alsof hij zijn besluit genomen had.)

Nog ééne vraag, juffrouw van Rustwijk. — Zou ik er u een groot pleizier mee doen?

Caroline.

Dunkt het u niet, dat dit hier van geheel ondergeschikt belang is?

Valburg.

Dat is geen antwoord op mijne vraag.