is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marksteen.

Ja, twee.

(Steekamp vertrekt en brengt eenige oog en blikken later nog wat koffie binnen.)

ACHTSTE TOONEEL.

Marksteen. Haspelstok, Valburg.

Marksteen.

Maar laten we gaan zitten, mijnheer Haspelstok. Dan kunnen we nog een oogenblik samen praten.

(Zij zetten zich aan tafel en gaan koffie drinken.)

En ik merk, naar wat je me daar zoo meteen zei, dat jelui hier in Stellendijk ook al van het liberale hondje gebeten bent.

Haspelstok.

Die soort van honden dragen hier geen muilkorf, mijnheer Marksteen.

Marksteen.

Ja, dat hebben ze vergeten in de dollehondswet te zetten. — Jammer genoeg. Dus u doet daar ook aan meê aan dien nonsens?

Haspelstok (wijst met zijn duim over zijn schouder naar Valburg om te toonen, dat die hem hooren kan. Marksteen beduidt, dat hem dat niet kan schelen.)

Ja, — meêdoen ? — dat is te zeggen, ik doe er niet heel zwaar aan meê. — Heel knap in de politiek ben ik niet, maar ik kiesvergader zoo'n beetje.

Marksteen.

Ik heb er van morgen van gehoord. Je bent bij mal-