Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haspelstok.

Is dat weêr van mij?

Schor.

U zegt, mijnheer Valburg? — Het is het tweede, niet waar? — En de naam?

Valburg.

Is weêr Marksteen. — En hier heb ik het derde (Hij opent het) Wat is dat! —Nog eens Marksteen:

(Zij zien elkander' beurtelings met de grootste verbazing aan.)

Schor.

Marksteen? — Wie is Marksteen?

Valburg (lachende.)

Dat is onze kandidaat voor de Tweede Kamer.

Haspelstok.

Ik ben van avond wel zoo gelukkig met mijn kandidaat als van morgen.

Schor.

Kennen de heeren hem een van beiden?

Valburg en Haspelstok.

Zeker — zeker.

Schor.

Voldoet hij aan de wettelijke vereischten? Is hij Nederlander? Heeft hij den leeftijd van dertig jaren bereikt?

Haspelstok.

O, wat dat betreft, kun je er wel twee leden van maken. Hij is ver in de zestig.

Schor.

Is hij in het volle genot van zijne burgerlijke en burgerschaprechten: — Artikel 79 van de Grondwet?

Sluiten