is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schor.

Dus — aanzienlijk grondeigenaar — landbouw — veeteelt — runderpest — kadaster —

Haspelstok.

(ter zijde) Landbouw en veeteelt! O, — daar zullen die insectenscholen bij thuis hooren. — Nu begin ik het te begrijpen.

Schor.

Grondbelasting — tienden. — En hij woont, zooals ik gehoord heb, in den Statenpolder. Dus polderbesturen, hoogheemraadschappen — dijken — vaarten — wegen — sluizen — waterstaat — publieke werken. Mijnheeren, dat zijn alle belangrijke zaken voor een lid van de Kamer en een vertegenwoordiger van ons district.

(Hij gaat op en neer als in gedachte een aanspraak memoriseerende.)

Valburg.

(ter zijde) Waar zoo'n procureur zijn argumenten al niet vandaan weet te halen!

Haspelstok.

Die mijnheer Marksteea schijnt nog heel veel knapper te zijn, dan ik gedacht had. Het blijkt, dat ik het in mijne eenvoudigheid toch wel goed had ingezien.

ZESDE TOONEEL.

De vorigen, Steekamp.

Steekamp (komt binnen.)

Mijnheer Schor, de complimenten van mijnheer Marksteen op numero 7, en dat hij de eer kan hebben van niet te weigeren en dat hij liever hier beneden bij de